activitats obertes

Al Binitrui no només feim activitats destinades als participants de cada dissabte.

Desplegant el menú principal podeu veure les activitats principals que duim a terme des del Binitrui destinades a tothom. Hi podeu trobar les activitats que feim anualment i les activitats que hem fet de manera puntual en anys anteriors.