Arròs amb Salseta

Aquesta iniciativa ha sorgit de l'equip de monitors del Binitrui i s'ha plantejat als restauradors que a la seva carta o menú ofereixen o poden oferir arròs amb salseta. Els bars i restaurants que no apareixen a aquest llistat no s'ajusten a aquest criteri, han declinat la proposta o no ens han enviat resposta. Ni l'equip de monitors ni el Binitrui ha rebut cap compensació econòmica per fer publicitat dels restauradors que figuren a aquesta web. L'ordre en que apareixen reflecteix l'ordre en que van respondre la proposta. Aquest llistat pot ser actualitzat amb nous restauradors adherits.