El Binitrui

El 30 de gener del 1995, el grup d’esplai Binitrui va sorgir de l’idea d’un grup de joves vinculats a la parròquia que de manera altruista volien aportar el seu gra d’arena per a fer un poble millor. D’aquesta manera van apostar per l’educació en el lleure per a oferir als nins de Binissalem un creixement personal en llibertat, fomentats en:

La intervenció educativa en el temps lliure.

La intervenció social.

L’opció de fe des de l’Evangeli.

Des d’aquell 30 de gener, ja fa més vint anys que dissabte a dissabte centenars de nins amb els seus monitors han passat pels jocs, tallers, excursions, acampades i campaments que s’han realitzat al Binitrui. I d’aquesta manera han estat milers els granets d’arena que s’han posat perquè els nins de Binissalem hagin assolit aquest creixement personal i d’aquesta manera s’ha fet un poble cada vegada millor.

La intervenció educativa en el temps lliure, en aquesta, s’aprofita el temps d’oci per facilitar la incidència en totes les dimensions de la persona -el seu aspecte corporal, la dimensió afectiva, la intel·lectual, la social i la capacitat de transcendència- fent que es permeti el creixement com a persona en la seva globalitat. Així s’ha d’entendre l’activitat com una acció per motivar i desenvolupar actituds personalitzades on es valori el ser per damunt el tenir i on es pugui aprendre, mitjançant les experiències que es proporcionin, a ser agents de la nostra pròpia vida des de la inserció en el medi amb convivència i col·laboració amb qui ens relacionam. Per això, es fomentaran els valors que ajudin a ser més persones: la gratuïtat, l’actitud crítica, la capacitat d’aprofundir, la creativitat, el sentit festiu i el lúdic, l’expressivitat, la capacitat comunicativa, la tolerància i la solidaritat, l’autenticitat i l’aprecia a la persona humana.

La intervenció social, la qual ha de crear una intervenció capaç de transformar la nostra societat començant per millorar les estructures socials injustes, fomentar el respecte als drets humans i als col·lectius dels pobles. D’aquesta manera entenem que és precís mantenir relacions de solidaritat i justícia entre totes les persones, incidint de manera especial, amb aquelles que queden excloses del sistema per raons polítiques, socials o econòmiques, les quals han de poder trobar al nostre projecte un marc adequat de desenvolupament, acolliment i creixement personal. Avui per avui, aquesta opció passa també per un profund compromís per conservar, protegir i revitalitzar el nostre entorn natural, cultural i històric. Així caldrà potenciar els valors ecològics, la connexió amb la natura i el manteniment d’un entorn de vida saludable. Igualment la nostra opció social s’implicarà en redescobrir i aprofundir en la nostra identitat com a poble, amb una cultura i una llengua que cal preservar i fomentar amb una actitud de tolerància i obertura a les noves aportacions però amb la decisió coherent de facilitar la integració i defensar el nostre llegat.

L’opció de fe des de l’Evangeli, amb la que des del respecte a la llibertat religiosa volem treballar la dimensió transcendent de la persona des de la nostra opció de Déu que és amor, el projecte del qual és l’encontre de l’home amb si mateix, amb els altres i amb el Pare. Units a Jesús intentam viure aquest compromís en el món amb el conjunt de l’Església de la qual ens sentim membres actius. Així, aquesta opció de fe, ens implica a realitzar un treball d’educació en la fe, posant de relleu els aspectes positius de la vida, accentuant els valors de gratuïtat, sentit de l’admiració i de la festa, solidaritat i experiència comunitària que troben les seves arrels més profundes en la persona i fan possible el fonament de la fe i de l’amor. La nostra aportació s’haurà d’esforçar en recuperar el sentit celebrador, perquè des de la celebració senzilla d’una experiència elemental, guanyant progressivament en intensitat i qualitat humana, es prepara a la persona per comprendre i viure el sentit més profund del  sacramental.