GRANTRUI 2017

Durant el primer semestre del 2017, el Binitrui va dur a terme el GRANTRUI, un nou projecte d’activitats destinat a joves que cursassin ESO.

Aquest projecte va sorgir per oferir als joves unes activitats alternatives de temps lliure, duites a terme mensualment els dissabtes o els diumenge. Aquestes activitats havien de ser elegides per consens pels participants mitjançant un fòrum. Una vegada decidides els monitors del Binitrui només tramitaven les reserves de les activitats i del transport.

Durant el semestre es van dur a terme aquestes activitats:

FEBRER: PalmaJump
MARÇ: Fira del Ram
ABRIL: No es va fer activitat per coincidir amb les vacances de Pasqua.
MAIG: Primera quinzena, Sa Trobada dels esplais; segona quinzena, excursió a Biniagual en bicicleta i torneig de LaserGame al parc de Sa Rectoria.
JUNY: Fi de curs a la platja.
AGOST: Es va donar la possibilitat que els participants del GRANTRUI participassin al campament d’Estiu.

Durant el projecte, hi va haver 31 persones inscrites i el flux de participants va ser desigual depenent de les activitats.