Imatge fotogràfica

Imitau al màxim la següent imatge fins a aconseguir tanta similitud com pogueu.

En tenir-ho, demanau al monitor/a que vos faci una fotografia.