Al·lèrgens

Segons el que s’estableix al Reglament Europeu (EU) 1189/2011 i el Reial Decret RD126/2015, facilitam la informació relativa sobre els productes o substàncies causants d’al·lèrgies o intoleràncies continguts als productes distribuïts per  els monitors del Grup d’Esplai Binitrui.

Rosaris. Taller fet a petició de l'Ajuntament de Binissalem.
Bolles d’esponja blaves.
Bolles d’esponja grogues.
Caramel de goma embolicat. LOT i caducitat.
Caramel de goma embolicat. Ingredients.

 

Caramel de goma tipus 1. Ingredients.
Caramel de goma tipus 1. LOT i caducitat.

 

Caramel de goma tipus 3. Ingredients.

 

 

Caramel de goma tipus 3. LOT i caducitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Caramel de goma tipus 3. LOT i caducitat.
Caramel de goma tipus 3. LOT i caducitat.
Monedes de xocolata.